Rekryteringstest – Test vid rekrytering | Personalpoolen i Örebro

Tester vid rekrytering

Att hitta rätt person för ett jobb handlar om mer än god personkännedom och att vara duktig på att ställa de rätta frågorna. Vi på Personalpoolen har kompetens att genomföra olika typer av rekryteringstester som hjälper till i rekryteringsarbetet.

Begåvningstester och personlighetstester

I en rekryteringsprocess används oftast begåvningstester och personlighetstester på olika nivåer. Att kombinera den här typen av tester vid rekrytering anses vara den urvalsmetod som bäst visar på förutsättningarna för personen att lyckas i den nya tjänsten. Vilka test som ska användas styrs förstås av vad som är viktigast att få fram för varje unik tjänst.

Våra test kan visa på personliga egenskaper, styrkor och fallgropar, risker för konflikter, vad som motiverar respektive medarbetare, kommunikationsstilar och mycket mer. Utifrån de egenskaper som rekryteringstesterna har påvisat formuleras sedan de frågor som vi ställer vid referenstagningen.

Pålitliga test av certifierade testledare eller legitimerad psykolog

Gemensamt för alla de test och metoder som vi jobbar med är att det finns forskning på dem sedan flera år tillbaka och att de ständigt utvecklas. Vi som analyserar och utvärderar testerna är självklart certifierade testledare eller legitimerad psykolog.

Kontakta oss, vi berättar gärna mer om vårt rekryteringstest!

För mer information, kontakta gärna


För mer information, kontakta gärna

Åsa Quarfordt

Rekrytering

Mejla Åsa

Du kommer nu bli skickad till bestbemanning.nu.

För att göra en spontanansökan registrerar du dig där.

Gå till bestbemanning.nu