Organisationsutveckling för att nå nästa nivå | Personalpoolen™

Hjälp att utveckla organisationen?

Vår kunskap om organisationer, gruppdynamik och individens roll i sammanhanget sträcker sig ytterligare ett steg. Vi hjälper er gärna att, genom bland annat olika tester, ta fram en beskrivning av var en arbetsgrupp befinner sig inom såväl beteendemönster som vad gruppen motiveras av.  Resultatet ger er snabbt en förståelse för vad som behöver förbättras och hur ni ska göra för att kunna nå det mål som ni har satt upp.
Vi kan tillsammans med våra samarbetspartners även hjälpa till med grupputveckling, ledarutveckling, konflikthantering, medarbetarsamtal m.m.
Varje uppdrag skräddarsys helt och hållet utifrån era behov och önskemål. Kontakta oss, vi berättar gärna mer.

För mer information, kontakta gärna


För mer information, kontakta gärna

Agnetha Paulsson

Rekrytering

Mejla Agnetha

Du kommer nu bli skickad till bestbemanning.nu.

För att göra en spontanansökan registrerar du dig där.

Gå till bestbemanning.nu